2018
DŮM V LIŠANECH03-zahrada-FINSICILEAT PALLADIUM01-foto-01
2017
DŮM V DOLNÍCH CHABRECH - U VĚTROLAMUjihozapad FINDŮM V DOLNÍCH CHABRECH - SPOŘICKÁFIN zahrada ANÁSTAVBA DOMU V SUCHDOLEz-ulice-FINBYTOVÝ DŮM V ZÁMCÍCH00-zepredu-ABYTOVÝ DŮM PODSKALSKÁ02-byt-podkroviGHC GENETICS - GENETICKÁ KLINIKA-LABORATOŘ A AMBULANCErealizceROZŠÍŘENÍ AREÁLU RESINEXvizualizace-02
2016
DŮM V DOLNÍCH CHABRECHzakres-severozapadDŮM S TĚLOCVIČNOU V HLUBOČINCErender-u-bazenu-FINRODINNÝ DŮM V DOLNÍCH POČERNICÍCHz-uliceSKLADOVÁ HALA S ADMINISTRATVOU A ZÁZEMÍM NA PRAZE 4varianta-5INTERIÉR BYTU V PRAZE 4obyvak-v1-c
2015
DŮM V ČERNOŠICÍCHV 01 FINVILA V LIBNIviz 01 FINDŮM V ĎÁBLICÍCHvizualizace-jihovýchodRODINNÝ DŮM VE VESTCIjihovýchod-FINAREÁL HAWLE - MARKETING03-FIN
2014
DŮM V DOLNÍCH CHABRECHseverozapad-finAPARTMÁN PEC POD SNĚŽKOU - VELKÁ ÚPAvizualizaceSKLADOVÝ AREÁL JIHLAVAviz-02-finINTERIER DOMU V ŠESTAJOVICÍCHv-2-01bINTERIER BYTU NA ČERVENÉ SKÁLEobývací-pokoj-finální
2013
DŮM V ŘÍČKÁCHz-jihu-fin-mDOSTAVBA VILY V DOLNÍCH POČERNICÍCHvizualizace-3ŠKOLA PSÁRY A DOLNÍ JIRČANYze-dvora-dole-finČESKÁ DOKA - ADMINISTRATIVAimg_7253MEZONET V LETŇANECHod-tvOSTROV ŠTVANICEsituace
2012
DŮM VE STRÁNČICÍCHvizualizace-jihDŮM V ŠESTAJOVICÍCHIMG_7889VILA V ŠÁRCEvizualizace-jihovychodniTERASY KLECÁNKYjižní-pohledÚPRAVY DOMU V KLECANECH07aPOBŘEŽNÍ KARLÍNvizualizace-ulicni-fasadyBYTOVÝ BLOK KŘIŽÍKOVAvarianta-3-vizualizaceFRESCO GUSTOpo-rekonstrukciDOSTAVBA AREÁLU HAWLEvizualizaceDOSTAVBA AREÁLU ČESKÁ DOKAimg_7868
2011
ČERTŮV VRŠEKskica-severozápadníVILA V DEJVICÍCHvizualizace-severníDŮM V HLOUBĚTÍNĚimg_5169_70_71_72_73_fused_0DŮM V LYSÉ NAD LABEMvizualizace-severovýchodníEXPRESS SANDWICH PALLADIUMimg_6065
2010
DŮM V KOJETÍNĚzápadní-pohledDŮM V KYJÍCHze-zahrady-01DŮM V KLECANECHklecany_halakovi_nahledDO KAŠTAN KLECANYcelek-2RESTAURACE DOCK HOUSEimg_0110
2009
DŮM VE VĚTRUŠICÍCHjihovychod-detailDŮM V KRÁLOVĚ DVOŘEjihovychod-finDVOJČATA V ŘEŽIperspektivaDŮM V SRBÍNĚzapad-finDŮM VE ŠTĚRBOHOLÍCHimg_0744BLOK BULOVKAz-hotelu-dolu-2VINIČNÉ TERASY KLECANYperspektiva
2008
TERASY ZDIBY PŘEMYŠLENÍjihozápadní-pohledDŘEVO(DO)STAVBA V KLECANECHpohled-z-uliceBYTOVÝ DŮM V UHŘÍNĚVSIod jihu-FIN m
2007
DŮM V RADOTÍNĚbazén-a-terasaDŮM V ŠESTAJOVICÍCHdruhá-varianta-ze-zahradyQUATRO V MOTOLEz-ulice-doleDŮM NA HRANĚimg_4954-finKAR A VANod-hoteluCAMPING MARINOu-bazenu
2006
USEDLOST VE VRÁTKOVĚimg_4237POD DUBY V DOLNÍCH POČERNICÍCHpict2175SPORTOVNÍ KLUB TRILOBITver05-02-fin
2005
FANY OKROUHLOimg_0872-img_0873VILA KOBYLISYimg_0824OBSERVATOŘ V NAZCE, PERUperspektiva-01-fin
2004
USEDLOST V KLECANECHze-spodaDŮM V LETECHperspektiva-jizniVILADŮM NA OKROUHLÍKUpict7143
2003
JANÁČKOVO KULTURNÍ CENTRUM, BRNOfin-p-01-raytracedDŮM U ZVONU, PLZEŇ01AREÁL DOBROMYSLD_workAutocad0-diplomFIN-01-situace-200-Model-1
2002
DŮM V LIBČICÍCHsever-fin
2001
U TŘEŠNOVKY 1img_0061
2000
U TŘEŠŇOVKY 4img_0316
1999
PRŮMYSLOVÝ AREÁL TERRANOVAterranova-01
1998
U TŘEŠŇOVKY 2dscn9565
1996
PRŮMYSLOVÝ AREÁL ČESKÁ DOKAKONICA-MINOLTA-DIGITAL-CAMERA

ORESTA-architekti

oresta


FACEBOOK - ORESTA.ARCHITEKTI

© ORESTA spol.s r.o.

ŠKOLA PSÁRY A DOLNÍ JIRČANY

ze-dvora-dole-fin

Hlavní myšlenka při utváření celkového konceptu vzešla z polohy a morfologie terénu dané parcely. V současnosti se jedná o rozvojové území na kraji obce. Pozemek působí nehostinně a neútulně. V návrhu jsme se snažili o vytvoření jakéhosi mikrosvěta – prostoru rozvíjejícího fantazii dětí, který zároveň vychází z dětského vnímaní světa. Středem objektu je centrální nádvoří – atrium, které je částečně otevřené výhledům, ale skýtající optické ohraničení daného prostoru.

Kolem nádvoří se vine prosklená chodba ve tvaru spirály, která stoupá vzhůru a propojuje jednotlivé provozní části a učebny. Prosklené stěny přivádí do učeben dostatek světla a zároveň propojují vše v jeden celek. . Na severní a jižní straně jsme navrhli třípodlažní hmoty a třídy jsou situovány ve třetím ustupujícím podlaží. Učebny pro první a druhý stupeň jsou umístěny na opačných stranách atria. Propojujícími prvky je jídelna na západní a knihovna na východní straně. Hmota jídelny, která se jakoby „vznáší“ v prvním patře, je přístupná po rampách a pod ní se otvírá volné prostranství pro různé hry i výuku venku. Umístění knihovny nad hlavním vchodem zdůrazňuje její celospolečenskou funkci.

foto-1-fin

Vstup do budovy školy je orientován směrem na východ k hlavní silnici. Pro obslužné komunikace a parkování je využito ochranné pásmo plynovodu. Parková úprava daného prostoru vytváří potřebný odstup od hlavní silnice a před vstupem shromažďovací prostranství. Výrazný bílý vstupní portál je zasazen do fasády z barevných svislých dřevěných hranolů, které vytváří zastínění a zároveň filtr od vnějšího prostředí. Ze vstupní haly, která je společná pro první i druhý stupeň jsou přístupné centrální šatny. Je tedy možnost oddělení špinavého a čistého provozu ve všech prostorách školy včetně jídelny. Boxy na učebnice a další pomůcky mohou být umístěny v jednotlivých třídách či na chodbách.Kabinety a prostory po učitele určují požadavky základní školy. Pro první stupeň je navržena jedna velká místnost pro 12 učitelek. Na druhém stupni jsou jednotlivé kabinety umístěny mezi učebnami vždy pro dva pedagogy. Sborovna je situována v 1. patře nad hlavním vstupem vedle knihovny a v těsné blízkosti je archiv a místnosti vedení školy.

Prostory pro veřejnost jsou navrženy tak, aby byly přístupné i po uzavření školy, knihovna po venkovním schodišti a tělocvičny z terénu ze západní strany. Tělocvičny navazují na atrium a jídelnu z důvodu využití pro uspořádání společenských akcí.

Zásobování areálu umožňuje obslužná komunikace vedoucí kolem celého pozemku. Technické zázemí spolu s dílnou a skladem nábytku je umístěno v severním křídle, které je přístupné po rampě.