Bytový dům BLOK Bulovka

LokalitaPraha 8 - Libeň
Studie2009
Pozemky situované v městské části Praha Libeň Vychovatelna na hraně mezi Bulovkou a zahrádkářskou kolonií jsou územním plánem určeny ke smíšené zástavbě městského typu. Přímé dopravní napojení na ulici Bulovka využívá nedaleký dopravní uzel Zenklova Bulovka spojující nejen Libeň a Kobylisy ale také Povltavskou a Střížkov. Tramvajové linky na Zenklové mezi stanicemi metra C Kobylisy a metra B Palmovka a blízká zastávka U Bulovky umožňují snadnou dostupnost městskou hromadnou dopravou. Parcela uvažovaná pro stavbu se svažuje od ulice Na Korábě severozápadním směrem k ulici Bulovka a výškový rozdíl činí cca 5 m. Pro dané území je charakteristická bloková zástavba začínající letitou budovou školy Na Korábě a následuje celková zástavba Nemocnice Bulovka i novodobá dostavba samostatných komerčních objektů. Ulice Na korábě pokračuje od budovy školy tichou lipovou alejí k libeňskému hřbitovu. Přímo naproti parcele je park Kašparova náměstí s dětským hřištěm, v čele s budovou školy a na druhé straně portál hřbitova, dále je sportovní areál s kempem. Svah k Vltavě a železnici využívá zahrádkářská kolonie. Urbanistický koncept zástavby parcely vychází z již zmíněné blokové zástavby a snahy o zachování měřítka stávajících objektů v okolí. Po průzkůmu pozemku se nabízí myšlenka zachování pěší spojnice mezi zastávkou U Bulovky a parku, školy i hřbitova. Nedostatek základní obchodní sítě v okolí vyvolal potřebu umístění komerční občanské vybavenosti v blízkosti zastávky a také v těsném sousedství fakultní nemocnice Na Bulovce. Výškový rozdíl mezi ulicemi Na Korábě a Bulovka je v návrhu využit pro výstavbu polyfunkčního domu s obchodními plochami na jedné straně a komfortním bydlením v prostorných bytech s terasami a zahrádkami nebo i hotelového typu na straně druhé s možností přístupu od Bulovky i z ulice Na Korábě.

Vizualizace

Projekt

PředchozíDalší