Dům od architekta nebo typový dům?

Typový projekt je projekt, který projektant připravil jako univerzální záležitost využitelnou pro širší skupinu lidí. Obvykle se jedná o domy standardních velikostí se standardním uspořádáním. Není u nich brán zřetel na konkrétní dispozice pozemku, ani není přihlédnuto k individuálním potřebám Vaší rodiny. Příprava individuálního projektu sice na rozdíl od typového trvá déle a i více stojí, ale jak časová, tak i finanční investice se Vám obvykle bohatě vyplatí. Individuální projekt připravuje architekt na základě prohlídky Vašeho pozemku a také na základě rozhovorů s Vámi o Vašich představách, potřebách, nárocích Vaší rodiny a podobně. V projektu tak může zohlednit jak velikost, tvar i terén Vašeho pozemku, tak i Vaše finanční  možnosti, oblíbené materiály či specifická přání.

Na rozdíl od individuálního je typový projekt takový, co projektant připravil jako univerzální pro širší skupinu lidí. Většinou hovoříme o domech standardních velikostí a uspořádání. Není u nich brán zřetel na konkrétní dispozice pozemku, ani není přihlédnuto k individuálním potřebám Vaší rodiny. Cena z katalogu většinou není konečná, jelikož si připlatíte za umístění na pozemek, projekt založení dle geologického posouzení, přípojky a inženýring.

Jak to funguje ? Projekt domu od A do Z.

Po první schůzce, kde se dozvíme Vaši představu o domě a další potřebné informace, Vám vypracujeme cenovou kalkulaci jednotlivých etap projektu a je na Vás, na jakých částech budete s námi spolupracovat.

První a jednou z nejdůležitějších částí je koncept. Je to první část studie, kde zjistíme možnosti a varianty domu s ohledem na tvar pozemku, lokalitu, orientaci ke světovým stranám atd. Dispoziční řešení vyladíme s Vámi dle Vašich představ v návaznosti na daný pozemek. Po odsouhlasení konceptu dopracujeme studii s plány, finálními vizualizacemi a zákresy do fotografií a technickou zprávou.