Hawle armatury

LokalitaJesenice
Studie2012
Realizace2019
Pozemek je situovaný v průmyslové zóně jižně od ulice Říčanská. V současnosti se areál skládá z administrativní budovy, na kterou je napojena výrobní a skladová hala. Další nevyhovující skladová hala je umístěna na jižní straně pozemku. Předmětem architektonické studie je funkční vyřešení stávajícího provozu a dostavba nové skladové haly s expediční částí a zákaznickým centrem. Koncept vychází z několika důležitých bodů : - vytvoření přehledného fungujícího systému z důrazem na zákaznické části – zvýraznění zákaznických částí a tím zpřehlednění celého areálu – vytvoření dostatečných skladových a výrobních ploch – zjednodušení vnitřního provozu areálu dle požadavků jednotlivých částí – možnost rozdělit investici na etapy. V projektu jsme vycházeli z požadavků jak kapacitních tak provozních. Investice je rozdělena do tří samostatných celků a je možné provést stavbu za provozu.

Realizace

Vizualizace

PředchozíDalší