Park V průhonu v Klecanech

Studie2019
Projekt revitalizace parku V průhonu vznikl z důvodu potřeby zlepšení veřejného prostranství a vytvoření rekreačních ploch v dané lokalitě. Počítá se s vytvořením cestních sítí, s výsadbou vegetačních prvků zeleně, dovybavením městským mobiliářem a veřejným osvětlením. Dalším cílem projektu je vytvoření vsakovacího průlehu s přívodem vody z přilehlých komunikací, hlavně z propustku v horní části u křižovatky ulic Československé armády a Do Klecánek. V průlehu budou také vsakovány dešťové vody z ulice 1.máje, jehož rekonstrukce je řešena v jiném projektu. Nové výsadby respektují koncept navržených cest a rekreačních míst - teras. Za kácené dřeviny, které byly ve špatném zdravotním stavu, odumřelé či nevyhovovaly z kompozičních důvodů je navržena výsadba nových stromů a keřů, které doplní a zútulní park. Významná část výsadby je v okolí vsakovacího průlehu vysypaného štěrkem, který navozuje prvek vyschlého řečiště a bude tvořit hlavní kompoziční prvek celého parku. Zasakovací průleh bude osázen trvalkami, které snesou jak krátkodobý nadbytek nebo naopak nedostatek vody.

Projekt

Varianty projektu

PředchozíDalší