Bytový dům Čimická

LokalitaPraha 8 - Kobylisy
Studie2021
Záměrem návrhu je novostavba bytového domu o 3 nadzemních typických podlažích, jednom ustupujícím a dvěma podzemními, z čehož jedno je vstupní částečně zapuštěné vzhledem ke svažitosti terénu. Hmotové řešení domu tvoří kvádr s vystupujícími rizality, pouze poslední-čtvrté podlaží je ustoupené o 2 metry od hrany základní hmoty. Objekt respektuje urbanistické řešení lokality. Objekt má navrženu plochou střechu, krytou po obvodě atikou.
V navržené novostavbě bytového domu je celkem 19 bytových jednotek ve čtyřech nadzemních podlažích(1.-4.NP). Poslední podlaží je ustoupené. Vzhledem ke svažitosti terénu jsou v části 1.PP oční klinika a komerční prostory a vstup do objektu z ulice Čimická. Součástí 2.PP je technické zázemí .

Vizualizace

Axonometrie

Projekt

PředchozíDalší