Bytový dům V Zámcích

LokalitaPraha 8 - Bohnice - V Zámcích
Studie2017
Bytový dům je situován v intravilánu městské části Praha 8 - Bohnice v zástavbě solitérních obytných domů. Pozemek se stávajícím bytovým domem je na rovinatém pozemku zaříznutém do prudkého svahu svažujícímu k severozápadu k Vltavě. Podélná osa objektu je orientovaná ve směru severovýchod-jihozápad. Přístup na pozemek zajišťuje komunikace na severozápadní hranici pozemku. Na pozemku se nachází stávající dům, který bude rekonstruován. Vlastníkem pozemku je stavebník. Využití objektu po stavbě bude bytový dům pro trvalé bydlení. Objekt bytového domu je třípodlažní s podkrovím. Směrem z ulice je polozapuštěný suterén, 2 nadzemní podlaží a podkroví. Tvar a hmota domu se nemění. Střecha bude tvarově stejná a dotvořena vikýři. Dispoziční řešení vychází z požadavků na jednotlivé byty s tím, že v 1.np jsou navrženy 4 byty, ve 2.np 3 byty a v podkroví 2 byty. Hlavní vstup je navržen z ulice.

Vizualizace

Axonometrie

Projekt

PředchozíDalší