Viladům Prosecká

LokalitaPraha 8 - Libeň
Studie2021
Realizace2022
Pozemek je situovaný v k.ú. Libeň, č.parc. 2568, v ulici Prosecká v Praze 8 – Libni. Pozemek se nachází v zastavěném a zastavitelném území. Stavební záměr respektuje základní funkční využití ploch v rámci území. Pozemek se je situován ve svahu při ulici Prosecká. Parcelace byla v minulosti navržena na bytové trojdomy. Záměrem návrhu je novostavba bytového domu o 3 typických nadzemních podlažích, jednom ustupujícím a jednom podzemním. Vzhledem ke svažitosti terénu je podzemní podlaží na západní straně pozemku nad terénem. Hmotové řešení domu tvoří prostý kvádr, pouze poslední-čtvrté podlaží je ustoupené o 2 metry od hrany základní hmoty. Objekt respektuje původní urbanistický záměr jeho východní fasáda je slepá, bez okenních otvorů a není členěná, Tato fasáda je připravená na přístavbu domu na sousedním pozemku č.parc.2568. Objekt má navrženu plochou střechu, krytou po obvodě atikou.

Realizace

Vizualizace

PředchozíDalší