Dům v Dolních Chabrech - Podhořská

LokalitaPraha 8 - Dolní Chabry - Podhořská
Studie2016
Realizace2018
Z důvodu nevyhovující výšky stropů a nevyhovujícímu řešení vnitřní dispozice, bude stávající objekt demolován. Na stávající základové desce je navrženo založení nového objektu, který téměř kopíruje hranici stávajícího domu. V západní části pozemku je umístěna garáž, která se částečně bude nacházet pod úrovní upraveného terénu.
Při navrhování domu jsme se snažili zachovat ráz stávající zástavby a to především z hlediska měřítkového i polohového. Jelikož je stávající objekt situován na rohové parcele sousedící s objekty se sedlovými střechami , ponechali jsme tvar sedlové střechy, doplněný dvěma vikýři s plochou střechou z důvodu lepšího využití podkrovních místností. Výška hřebene nové sedlové střechy téměř přesně kopíruje původní hřeben, navržené vikýře(jejich atiky) se nachází přibližně 1m pod hřebenem navrženého hřebene. Navržená římsa sedlové střechy kopíruje původní výšku, výškově nová sedlová střecha koresponduje s hřebenem sousedního objektu.
Dispoziční řešení stavby je navrženo dle požadavků a představ investora. V suterénu se nachází garáž s navazujícím skladem. Obytná část, pracovna a malé fitness jsou navrženy v prostoru přízemí. Z prostoru obývacího pokoje je možné vstoupit na terasu, nacházející se na upraveném terénu. Z terasy a z fitness je přístupný stávající venkovní bazén. V patře jsou umístěny tři ložnice s koupelnami a šatnou. K ložnicím jsou navrženy terasy.

Realizace

Vizualizace

Axonometrie

Projekt

Varianty projektu

PředchozíDalší