Terasy Klecánky

LokalitaKlecany - Klecánky
Studie2012
Realizace2013
Navrhovaná stavba rodinného domu respektuje urbanistickou koncepci ulice Povltavská. Umístění vychází z uliční čáry okolních objektů. Rodinný dům respektuje stávající odstup od hranice lesa. Objekt je členěn do dvou hmot svírajích úhel 20°. Vstup do objektu je umístěn přibližně uprostřed a navazuje na centrální schodiště obsluhující 3 bytové jednotky a ateliér - pracovnu. Dispoziční řešení bylo navrženo s ohledem na blízkost vodního toku. V polozahloubeném suterénu jsou navrženy garáže a sklad. Dvě obytná patra jsou umístěna výše.

Realizace

Vizualizace

PředchozíDalší