Rodinný dům V Šáreckém údolí

LokalitaPraha 6
Studie2012
Realizace2019
Novostavba rodinného domu je situována na svažitém pozemku ve stávající zástavbě solitérními rodinnými domy v Praze v Šáreckém údolí. Na jižní straně pozemek sousedí se stávající komunikací Ke Kulíšce. Návrh rodinného domu hmotově vychází z okolní zástavby a z tvaru terénu. Objekt je členěn do tří segmentů, které jsou od sebe odděleny výraznou horizontální linií rozsáhlé terasy a výrazným předsazením patra vůči přízemí. Vertikálně je hmota nejvyššího podlaží rozdělena prosklenou stěnou přecházející do přízemí. Jednotlivé segmenty jsou zdůrazněny nejen geometrickým tvarem, ale i barevným provedením. Z dispozičního řešení plyne, že hlavní vstup do objektu se nachází v nejnižším podlaží zatím co z ostatních podlaží je možné vstoupit přímo do zahrady.

Realizace

Vizualizace

PředchozíDalší