Rodinný dům Kubišova

LokalitaPraha 8 - Kobylisy
Studie2015
Realizace2017
Objekt stávajícího rodinného domu(vily) je umístěn v k.ú.Praha – Libeň, v Kubišově ulici, ve čtvrti se stabilizovanou zástavbou, zastoupenou rodinnými domy a vilami. Okolní zástavba zastupuje různé stavební epochy a styly, včetně současné architektury, většinou však z první poloviny 20.století. Pozemek je sklonem orientován na jihovýchod.

Realizace

Rekonstrukce stávajícího objektu a nové přístavby jsou navrženy v návaznosti na okolní zástavbu esteticky i architektonicky. Architektonický návrh se snaží zachovat stylově vzhled stávající vily a očišťuje ji od nevhodných zásahů ze 70.let 20.století. Původní nevyhovující garáž bude stržena a nová bude přistavěna z východní strany stávající vily.

Vizualizace

Axonometrie

Objekt stávajícího rodinného domu(vily) je dvojpodlažní s nevyužívanou půdou ve třetím podlaží(podkroví), je podsklepený. Hmotové řešení stávajícího domu je definováno základním hranolem s vystupujícím rizalitem schodiště směrem na sever – do ulice. Střecha stávajícího objektu je valbová, bez vikýřů. K této původní hmotě byla dostavěna členitá hranolová hmota garáže o výšce jednoho nadzemního podlaží. Tato hmota bude odstraněna. V rámci rekonstrukce bude provedena přístavba garáže pro dva automobily. Tato hmota je jednopodlažní, má přímou návaznost na stávající vstup do domu. Na její střeše je zamýšlena terasa pro obytné prostory ve druhém podlaží. Objekt přístavby je jednoduchý kvádr o výšce jednoho podlaží.

Projekt

PředchozíDalší